040goedbezig.nl, multi-site oplossing voor het Nudge platform

Overheid, Non-profit, Duurzaamheid

Nudge is een organisatie die zich inzet op het gebied van duurzaamheid en milieu en streeft ernaar om met haar community de wereld steeds een beetje beter te maken. Nudge heeft een grote online community, waar men online initiatieven en ideeën deelt en elkaar inspireert.


Eind 2015 heeft Maykin Media in opdracht van Nudge hun single-site platform omgevormd tot een multi-site platform. Directe aanleiding was 040GoedBezig, een initiatief van de gemeente Eindhoven om duurzame projecten, nieuws en initiatieven in de regio te promoten.


Nudge fungeert als aanjager van een duurzaam Nederland. Dit is een grote verzameling van duurzame projecten en initiatieven. De opdracht voor Maykin Media was om ervoor te zorgen dat de gemeente Eindhoven zelfstandig gebruik zou kunnen maken van het platform van Nudge, maar dat ze wel gebruik konden maken van de ervaring en projecten van Nudge.


Deze vorm van multi-site platformen met (gedeeltelijk) gedeelde content was technisch een interessante uitdaging. Zeker aangezien het platform van Nudge hier tijdens de ontwikkeling in 2014 niet voor was ingericht. Door op een slimme manier om te gaan met geografisch gescheiden data en door middel van een site-specifieke beheeromgeving, is ervoor gezorgd dat 040Goedbezig op een nette wijze is gerealiseerd en eenvoudig te beheren is.

Gemeente Eindhoven

Nudge