Dashboardmodule

Complexe systemen vereisen eenvoudige overzichten om inzichtelijk te maken wat er allemaal gebeurt.


Dashboards combineren grafieken, tabelen en handelingen van gebruikers in één overzicht en dienen als uitgangspunt voor een gebruiker bij dagelijkse handelingen.