Maykin & Common Ground - vijf jaar later

Feb. 4, 2023 - Alex - Common Ground - Development - Software

Maykin & Common Ground - vijf jaar later

Maykin is sinds 2017 bezig met zaakgericht werken en is begin 2018 betrokken geraakt bij Common Ground toen het nog in de kinderschoenen stond. Zo'n vijf jaar later is het goed om de balans op te maken en te zien hoever we zijn gekomen en waar we naartoe gaan. Tevens laten we hiermee zien wat ons motiveert en biedt dit de basis om in vervolgartikelen dieper in te gaan op de aspecten van Common Ground en de componenten die wij in de afgelopen vijf jaar hebben gerealiseerd.

Een terugblik: Maykin in 2017

Maykin is in 2008 opgericht door ontwikkelaars met een passie voor webdevelopment, Open Source en geautomatiseerd testen. We werken primair met Python/Django en moderne Javascript stacks. Onze focus was tot 2017 bijzonder divers. Een kleine greep uit de projecten van toen: moderne websites en een mijn-omgeving voor ARTIS, een krachtig ERP-systeem voor Aethon, portalen voor gegevensuitwisseling met de Belastingdienst en API koppelvlakken voor Logius. 

Onze focus lag destijds vooral op perfectie, ontwikkeltrajecten voorspelbaar uitvoeren en de klant na ontwikkeling ontzorgen. Met als motto: “The Bug Stops Here!” is Maykin in deze tijd geslaagd nieuwe projecten netjes te voltooien en bestaande Django codebases van andere partijen over te nemen en werkbaar te maken.

En toen kwam Haarlem ❤️

In 2017 kwamen we in aanraking met de gemeentelijke systemen rondom zaakgericht werken dankzij een project voor de gemeente Haarlem om een open source zaakmagazijn te realiseren. Appeltje eitje: de API werd gerealiseerd op basis van een standaard en het was slechts “paar maandjes werk”.

Er was alleen één risico: StUF. Wat is dat nu weer? En zo werd Maykin in de gemeentelijke standaarden gezogen. Het was al snel duidelijk dat StUF ZDS ontzettend flexibel was, ontzettend veel toelaat en eigenlijk niet op een nette wijze te implementeren was. En als SOAP-gebaseerde standaard voelde het als iets wat je eerder in 2007 dan in 2017 zou kunnen tegenkomen.

Zo gezegd, zo gedaan: https://github.com/Haarlem/zaakregistratiecomponent

Hoewel de realisatie allesbehalve eenvoudig was - wij houden van een uitdaging - zagen we enorm veel mogelijkheden in StUF ZDS en zaakgericht werken. Er werd hard aan gewerkt vanuit de VNG en de basis was met RGBZ zeer krachtig, alleen als uitwisselformaat/API was het allesbehalve toegankelijk. Zelfs voor partijen zoals wij die gewend waren om koppelingen te maken. Aan de andere kant hebben SOAP API's in het algemeen al snel de neiging om overcomplex te raken en zijn allesbehalve triviaal in een landschap met meerdere implementaties.

VNG's ZGW APIs en Open Zaak

In de periode daarna (2018-2019) hebben we - met het zaakmagazijn in het achterhoofd - input geleverd aan de nieuwe ZGW API's van de VNG. De inzet van deze API's was om tot een moderne REST standaard te komen voor zaakgericht werken. Zo werd het maken van koppelingen laagdrempeliger en kon er gebruik gemaakt worden van nieuwe inzichten, zoals de noodzaak om authenticatie en autorisatie toe te passen.

Naar aanleiding van dit traject hebben we begin 2020 in opdracht van een twaalftal gemeenten en Dimpact Open Zaak opgeleverd: https://openzaak.org

Open Zaak biedt gemeenten de gelegenheid om zelfstandig of samen met hun leverancier gebruik te maken van de ZGW API's. Door een praktische invulling te geven aan de ZGW standaard, het open source te maken en tevens als bedrijf te ondersteunen zien we een community ontstaan van gemeenten (in samenspraak met FFPC) die het voortouw nemen: https://github.com/open-zaak/open-zaak

Van zaken naar Open Formulieren

Met alleen Open Zaak als zaaksysteem (zaakmagazijn) heb je als gemeente je data conform de ZGW API's beschikbaar. Maar wat dan? Dimpact heeft samen met een aantal gemeenten de volgende stap bepaald: Er was concreet behoefte aan een formulierenoplossing die gebruik maakt van de ZGW API's. In de marktconsultaties vanuit verschillende gemeenten hebben wij aangegeven wat in onze ogen de mogelijkheden waren. In het tweede kwartaal van 2021 hebben wij besloten hier vol voor te willen gaan en (met een investering van zowel gemeenten als Maykin) is in het najaar van 2021 Open Formulieren gerealiseerd: https://github.com/open-formulieren/open-forms

Open Formulieren biedt gemeenten een oplossing om formulieren in een no-code omgeving te ontwerpen en te koppelen aan hun bestaande (ZDS) of nieuwe (ZGW) zaaksystemen. Door authenticatie met DigiD en eHerkenning te ondersteunen en dankzij integraties met o.a. BRP, BAG en KvK is Open Formulieren een brede oplossing waarin onze inzichten en in overheidsopdrachten opgedane ervaringen zijn verwerkt. Met de introductie van logica en (vanaf v2.0) variabelen is Open Formulieren een oplossing waarmee ook steeds complexere formulieren te realiseren zijn.

Met formulieren en zaken naar het Open Inwoner Platform

In het najaar van 2021 kwamen de i4Sociaal-gemeenten met de volgende stap: het realiseren van een platform voor inwoners. Maykin heeft dit traject met veel verschillende doelen en invalshoeken met veel energie opgepakt en daarin de opgedane kennis uit de eerdere trajecten gebruikt om voor de zes deelnemende gemeenten een ‘Mijn’ omgeving te realiseren. Met dit traject werken we samen met de gemeenten en zorgen we dat de inwoner baas over de eigen gegevens blijft.

Github: https://github.com/maykinmedia/open-inwoner

Maar dat is nog niet alles

De SDG voorziening ( https://github.com/maykinmedia/sdg-invoervoorziening ), Open Archiefbeheer ( https://github.com/maykinmedia/archiefbeheercomponent ), de Virtuele Gemeente Assistent Gem ( https://gitlab.com/virtuele-gemeente-assistent ) en de Objecten API ( https://vng.nl/projecten/overige-objecten-registratie-api ) tonen wel aan dat wij als bedrijf sinds 2017 zijn verschoven naar de ontwikkeling van Open Source software voor de Overheid. Dit is tevens als uitgangspunt genomen in de visie van Maykin voor de periode 2020-2023, waarin het ons doel is te laten zien dat open source een manier is om een bredere impact te creëren en overheden nieuwe opties te bieden dan zij gewend zijn.

In 2022 hebben we ervoor gekozen pas op de plaats te maken en waar we mee bezig zijn te consolideren onder ons gemeentelijke label. Met het Open Gemeente Initiatief ( https://opengem.nl/ ) kunnen we de gemeentelijke markt een steeds breder wordend palet aan oplossingen bieden. 

Opschalen qua functionaliteiten en inzet

De komende periode willen wij onze componenten breder inzetten en ze samen met gemeenten en overheden verder uitbouwen, zodat ze nog meer mogelijkheden krijgen. Daarom zullen wij elk van deze projecten de komende tijd in een eigen blogpost toelichten, zodat mensen die minder bekend zijn met Common Ground of API's ook kunnen ontdekken wat ze aan de componenten van Maykin hebben. Daarna zullen we verder gaan met blogposts over hoe Maykin de principes van Common Ground toepast.Latest Tweets