Wat staat er in een functionele specificatie?

Feb. 10, 2017 - Alex - Development - Projects - Software

Voordat Maykin Media een offerte kan opstellen voor ontwikkelwerkzaamheden rond een website, webapplicatie of API, vragen wij onze (potentiële) klant om een functionele specificatie. Omdat niet iedere (potentiële) klant een duidelijk beeld heeft van wat wij hier precies mee bedoelen, gaan we in dit blog nader in op een functionele specificatie. Wat is het precies en wat is het nut?

Wat is een functionele specificatie?

Een functionele specificatie is een beschrijving van alle eigenschappen, capaciteiten of functies waaraan een website, webapplicatie of API na de realisatie moet voldoen. Aan de hand van deze specificatie kunnen wij als ontwikkelpartij bepalen wat de benodigde technische handelingen zijn, de moeilijkheidsgraad en omvang van het project inschatten. Wanneer alle functionele specificaties – de wensen en eisen - zijn uitgestippeld, is het eenvoudiger een concrete offerte uit te brengen en kunnen wij onze klant een betere indicatie geven van de kosten.

Wat staat er in een functionele specificatie?

In een functionele specificatie staat al ontzettend veel informatie over het systeem. Maykin Media ziet graag de volgende onderdelen aan bod komen in een functionele specificatie:

  • Het doel

  • Scope - Wat moet het MVP (minimum viable product) globaal kunnen?

  • Termen en afkortingen - Alle (sectors)pecifieke termen en afkortingen die voor mogelijke onduidelijkheden zouden kunnen zorgen tijdens het ontwikkelproces.

  • Gebruikers, rollen en permissies

  • Interfaces - Met welke systemen moet er gekoppeld kunnen worden?

  • Technische eisen

  • Migratie van bestaande gegevens

  • Onderdelen - Benoem de verschillende onderdelen van het systeem, bijvoorbeeld aan de hand van de menustructuur.

  • Alles helder - Zorg ervoor dat alle zaken die verdere verduidelijking nodig hebben zijn behandeld. Denk aan bijzonderheden rond beheer, rapportage, notificaties, migratie, ontwerp of huisstijl en hosting

Functionaliteiten per onderdeel

Naast de ‘algemene’ functionaliteiten hechten wij veel waarde aan een beschrijving van de functionaliteiten per onderdeel van het systeem. Wat moet een onderdeel kunnen? Hoe kan een gebruiker deze functionaliteiten uitvoeren?

Het maken van een interactief prototype of een wireframe is vaak een handig visueel hulpmiddel. Wij raden hiervoor de tools Balsamiq, Invision App of Mockingbird aan.

Prioriteren

Het toekennen van prioriteiten is een belangrijk deel van de voorbereiding. Hoe belangrijk is een functionaliteit? Maak gebruik van MoSCoW om prioriteiten aan te geven. Voor een MVP focussen wij op de aangegeven 'must-haves', maar het loont de moeite om belangrijke 'should-haves' en 'could-haves' alvast te benoemen, zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

Hulp nodig bij de functionele specificatie?

Het opstellen van een goede functionele specificatie is niet even snel gebeurd. Afhankelijk van hoe ver uitgedacht de ideeën al zijn, komen zelfs bij het opstellen van een specificatie voor het MVP nogal wat afwegingen aan bod. Wilt u eerst met ons brainstormen over de mogelijkheden? Dat doen wij graag tijdens een kennismakingsgesprek. Ook kunnen wij samen met u de functionele specificatie opstellen in een aantal interactieve sessies.

Help! Ik kom er niet uit met mijn functionele specificatie!Latest Tweets