Geautomatiseerd testen

feb 24, 2017 - Alex - Development - Software

Een van de integrale onderdelen van de werkwijze van Maykin Media is het geautomatiseerd testen. Dankzij onze geautomatiseerde tests kunnen wij onze klanten perfect werkende webapplicaties, websites en CMS’en bieden. In dit blog leggen wij u uit wat geautomatiseerd testen inhoudt en wat de voordelen van geautomatiseerd testen zijn.

Hoe werkt geautomatiseerd testen?

Tijd kun je maar één keer besteden. Dus om de efficiëntie te verhogen schrijven wij geautomatiseerde tests voor alle onderdelen van onze projecten. Deze tests worden na elke wijziging aan de code automatisch uitgevoerd in een testomgeving van het systeem. Dit gebeurt door middel van een 'continuous integration' server (CI-server). Dit garandeert de werking van het systeem als geheel, na elke kleine of grote aanpassing in het versiebeheersysteem. Deze CI-server controleert of alle tests slagen, of er voldoende coverage is (het percentage van de code dat daadwerkelijk wordt getest) en of alle code volgens de internationale marktstandaarden is geschreven.

Bij Maykin Media streven we naar een ‘code coverage’ van minimaal 80%. Gemiddeld zit de code coverage van onze projecten rond de 93%!

Voorbeeld testresultaten

Soorten tests

Maykin Media maakt onderscheid tussen gewone tests, ‘integratietests’, ‘ketentests’ en ‘performance tests’. Met integratietests worden meerdere functionaliteiten tezamen getest om te waarborgen dat deze samen tot het gewenste resultaat leiden. Ketentests worden gebruikt om te zorgen dat het systeem goed aansluit op de systemen van derden. Performance tests zijn tot slot om te waarborgen dat de afgesproken prestatie-indicatoren worden gehaald.

Testresultaten

Aan de hand van deze tests krijgen wij een overzicht met resultaten. Aan de hand van de feedback van de test kunnen wij het systeem verbeteren en de ontwikkeling vervolgen. Eventuele fouten in een systeem worden aangetoond door een regressietest en ook de correcte werking na het oplossen van een fout wordt door een regressietest worden aangetoond. Onze klanten krijgen altijd een document met een overzicht van de uitgevoerde tests en de bijbehorende testresultaten.

Voorbeeld testresultaten

Geautomatiseerd testen is sneller, efficiënter en nauwkeuriger

Het is niet zonder reden dat veel dingen in de huidige tijd worden overgelaten aan computers of robots. Computers zijn nu eenmaal sneller en nauwkeuriger in bepaalde handelingen. Dit geldt ook voor geautomatiseerd testen: op elk willekeurig moment kunnen wij een test in gang zetten zonder dat wij zelf deze relatief saaie werkzaamheden hoeven te verrichten. Deze tijd kunnen onze programmeurs besteden aan andere werkzaamheden, waardoor onze producten eerder kunnen worden opgeleverd. Bovendien kan een programmeur – zeker bij grotere systemen - iets over het hoofd zien, waardoor naderhand toch iets niet helemaal zoals gewenst blijkt. Een goed geschreven geautomatiseerde test is altijd nauwkeuriger.

Andere voordelen van geautomatiseerd testen zijn:

  • Hogere return of investment

  • Foutopsporing in een vroeg stadium

  • Betere beheersbaarheid van systemen

  • Eenvoudig kunnen doorontwikkelen op systemen

  • Bruikbaar en verhoogde betrouwbaarheid bij grote, complexe systemen

  • Gegarandeerde performance voor systemen die grote gebruikersaantallen aan moeten kunnen

Handmatig testen toch noodzakelijk

Bij Maykin Media is handmatig testen echter niet uitgebannen. Al onze producten worden altijd door onze eigen programmeurs, project managers én de gebruikers getest. Dit blijft in onze ogen een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van gebruiksvriendelijke producten. Iets kan namelijk best werken volgens een geautomatiseerde test, maar als het in de praktijk minder soepel of minder gebruiksvriendelijk blijkt te zijn, dan is dat in onze ogen toch een essentieel punt van aandacht. Gecombineerd met automatische tests zorgen beide onderdelen voor een goede kwaliteitscontrole.

Wilt u meer weten over de werkwijze van Maykin Media? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze experts.Latest Tweets