Agile & Scrum

Feb. 10, 2017 - Alex - Development - Projects - Software

Bij Maykin Media ontwikkelen we met een Agile aanpak en volgen we hiervoor de Scrum methode. Agile staat voor lenigheid, flexibiliteit en meeveren waar nodig. Afhankelijk van de omstandigheden van een project, maar zonder het eindresultaat in gevaar te brengen. In dit blog leggen wij uit hoe wij deze projectaanpak hanteren en op welke punten wij afwijken van de traditionele Agile/Scrum methode.

Wat is Agile & Scrum?

Bij Agile wordt er, zoals gezegd, flexibel omgegaan met de omstandigheden van een project. Bij Scrum wordt er samen met een team geprobeerd een doel te behalen. Grote ontwikkeltrajecten worden bij Agile opgesplitst in korte, overzichtelijke sprints van twee tot vier weken. Iedere sprint wordt op zichzelf als ‘project’ gezien en er wordt dan ook per sprint een tijdpad en doel opgesteld. Bij Agile worden veranderingen omarmd en staan de eindresultaten per iteratie niet helemaal vast.

Het voordeel van Scrum

Maykin Media merkt dat haar klanten vaak nog niet geheel weten wat het uiteindelijke product moet kunnen. Voor dit soort projecten is Agile & Scrum de ideale manier van werken, aangezien er na elke sprint – en zelfs tijdens de sprints - kan worden bijgeschaafd. In tegenstelling tot een projectaanpak waarbij vast wordt gehouden aan een nauwkeurige afgebakend doel, waarbij pas bij oplevering blijkt of het eindproduct past bij de eisen en wensen van de klant. Scrum heeft dus als voordeel dat er snel kan worden geschakeld. Bovendien zorgt de nauwe samenwerking ervoor dat iedereen in grote mate betrokken is, er snel gecommuniceerd kan worden én dat iedereen weet wat er speelt.

Iedereen van het scrumteam op de hoogte

Tijdens de sprints wordt er vooraf elke dag een korte standup gedaan waarin ieder lid van het scrumteam aangeeft wat hij heeft gedaan, wat hij die dag gaat doen en of er problemen zijn die hem blokkeren. Zo is het hele scrumteam op de hoogte en zijn de verwachtingen duidelijk. Problemen worden naderhand met de scrum master uitgebreider behandeld.

Bij Maykin Media hebben wij sinds kort een gecertificeerde scrum master

Maykin Media’s Scrumish

Bij Maykin Media noemen wij onze werkwijze Scrumish. Onze aanpak volgt namelijk niet volledig de Scrum richtlijnen. Wij creëren namelijk vooraf wél een functionele specificatie en een product roadmap, zodat er tijdens de sprints rekening kan worden gehouden met toekomstige ontwikkelingen. Je kunt het dus zien als iets minder ‘freestyle’. Maar op deze manier voorkomen wij ‘verspilling’ van kostbare tijd én werk van onze ontwikkelaars. Iets dat op zich wel weer past binnen de Agile/Scrum filosofie.

Wilt u meer weten over een Agile & Scrum ontwikkeltraject voor uw project met Maykin Media? Informeer dan naar de mogelijkheden.Latest Tweets