Maykin & Gem, de Virtuele (Gemeente) Assistent

feb 4, 2023 - Alex - Common Ground - Development - Software

‘Gem’ is een chatbot die voor én door gemeentes is ontwikkeld en waar Maykin vanaf het prille begin aan meebouwt. Inmiddels wordt Gem als Virtuele Gemeente Assistent ingezet door meer dan twintig gemeentes, waarbij de chatbot inwoners helpt door vragen te beantwoorden.

Read More

Maykin & de Objecten API

Feb. 4, 2023 - Alex - Common Ground - Development - Software

De Objecten API ( Github: https://github.com/maykinmedia/objects-api ) is ontwikkeld door Maykin in samenspraak met de gemeente Utrecht. Het biedt een gestandaardiseerde interface voor het opvragen en opslaan van objectinformatie. De Objecten API is een component dat zowel kan dienen als ‘middleware’ en als bronopslag voor gegevens waar nog geen bron voor beschikbaar is. Het wordt ook wel ‘Overig Object Registraties' of het 'Overige Registratie Component’ genoemd.

Read More

Maykin & het Open Inwoner Platform

Feb. 4, 2023 - Alex - Common Ground - Development - Software

Het Open Inwoner Platform (OIP) is een project dat eind 2021 door Dimpact in samenwerking met de gemeenten Deventer, Zwolle, Zaanstad, Enschede, Leeuwarden en Groningen is gestart. Inmiddels zijn wij een reeks sprints verder en staat er een platform waar de gemeenten, Dimpact en Maykin trots op zijn. We kijken in deze blog naar wat er met het Open Inwoner Platform mogelijk is en naar de toekomstplannen.

Read More

Maykin & Open Formulieren

Feb. 4, 2023 - Alex - Common Ground - Development - Software

Begin 2022 is Open Formulieren versie 1.0 gelanceerd. Het component is in samenspraak met Dimpact en twaalf gemeenten gerealiseerd en wordt inmiddels door verschillende gemeenten daadwerkelijk ingezet. In deze blog gaan wij dieper in op wat je met Open Formulieren kunt, de achtergronden en hoe de toekomst van dit component eruit ziet.

Read More

Maykin & Common Ground - vijf jaar later

Feb. 4, 2023 - Alex - Common Ground - Development - Software

Maykin is sinds 2017 bezig met zaakgericht werken en is begin 2018 betrokken geraakt bij Common Ground toen het nog in de kinderschoenen stond. Zo'n vijf jaar later is het goed om de balans op te maken en te zien hoever we zijn gekomen en waar we naartoe gaan. Tevens laten we hiermee zien wat ons motiveert en biedt dit de basis om in vervolgartikelen dieper in te gaan op de aspecten van Common Ground en de componenten die wij in de afgelopen vijf jaar hebben gerealiseerd.

Read More

Stage lopen bij Maykin Media - Alex

June 19, 2017 - Alex - Development - Software

Bij Maykin Media zijn regelmatig stagiairs over de vloer. Onze stagiairs hebben uiteenlopende stageopdrachten en afstudeerrichtingen. Het leek ons leuk ze zo af en toe een blog te laten schrijven over hun tijd bij Maykin Media. In dit eerste blog van een stagiair is het woord aan Alex van der Wal, derdejaars student van de Hogeschool Leiden.

Read More

Wat is een webportaal?

March 22, 2017 - Alex - Development - Projects - Software

Bij Maykin Media hebben wij al voor veel klanten een zogenaamd webportaal ontwikkeld. Wij vertellen graag meer over webportalen en welke voordelen ze voor u kunnen hebben.

Read More

Webapplicatie of desktopapplicatie?

March 17, 2017 - Alex - Development - Projects - Software

Wij merken bij onze (potentiële) klanten dat er nog vaak onduidelijkheden zijn rond webapplicaties. Om die reden hebben we in een eerder blog webapplicaties al vergeleken met een mobiele app. Een andere afweging kan echter zijn een ‘gewone’ desktopapplicatie (ook wel ‘programma’ in de volksmond) te laten ontwikkelen. In dit blog vergelijken wij deze optie met een webapplicatie. Wat zijn de voordelen van een webapplicatie en de voordelen van een desktop applicatie?

Read More

CRM met Python en Django

Feb. 21, 2017 - - Development - Software

Maykin Media ontwikkelde voor verschillende klanten open source CRM-software op basis van Python en Django. Toch merken wij dat er veel onduidelijkheid bestaat over wat CRM-software nu eigenlijk is en wat het voor nut heeft. In dit blog leggen wij dit op een eenvoudige manier uit.

Read More

De 5 voordelen van Python

Feb. 28, 2017 - Alex - Development - Software

Maykin Media gebruikt sinds jaar en dag Python als programmeertaal voor de ontwikkeling van webapplicaties en websites. Door Python met het Django framework te combineren kunnen wij op zeer efficiënte doch precieze wijze aan de wensen van onze klanten voldoen. In dit blog bespreken wij 5 belangrijke voordelen van het gebruik van Python voor de ontwikkeling van webapplicaties en websites.

Read More

5 voordelen van Django CMS

March 10, 2017 - Alex - Projects - Software

Bij Maykin Media gebruiken we het Django CMS voor vrijwel al onze CMS-projecten. Dit is, zoals te verwachten, de CMS-module van Django. Veel mensen zijn wel bekend met de CMS’en van WordPress, Drupal en Joomla, maar dat Django ook een CMS heeft is nog voor veel mensen een verrassing. In dit blog zullen we een aantal voordelen van het Django CMS. Laat u verrassen door de veelzijdigheid en het gebruiksgemak!

Read More

Webapplicatie of mobiele app?

March 17, 2017 - Alex - Projects - Software

Het internet is tegenwoordig niet meer weg te denken en vrijwel iedereen beschikt over een laptop, tablet of telefoon met internet. Om deze reden volstaat het tegenwoordig niet meer om ‘gewoon’ een website te hebben, zonder dat deze zich aanpast aan het apparaat van de bezoeker. Een belangrijke afweging van onze klanten is of zij moeten kiezen voor een webapplicatie of een mobiele app. In dit blog vergelijken we een webapplicatie met een mobiele app. Wat zijn de voordelen van het laten bouwen van een webapplicatie tegenover die van een mobiele app?

Read More

5 voordelen van Django

Feb. 28, 2017 - Alex - Development - Software

Bij Maykin Media gebruiken wij het open source framework Django in combinatie met Python voor de ontwikkeling van webapplicaties en websites. Deze combinatie is voor ons ideaal om onze klanten precies te kunnen bieden wat ze nodig hebben. In dit blog nemen we u mee langs vijf belangrijke voordelen van het gebruik van Django.

Read More

Geautomatiseerd testen

Feb. 24, 2017 - Alex - Development - Software

Een van de integrale onderdelen van de werkwijze van Maykin Media is het geautomatiseerd testen. Dankzij onze geautomatiseerde tests kunnen wij onze klanten perfect werkende webapplicaties, websites en CMS’en bieden. In dit blog leggen wij u uit wat geautomatiseerd testen inhoudt en wat de voordelen van geautomatiseerd testen zijn.

Read More

Payments & Maykin's Django Adyen app

March 3, 2017 - - Development - Django - Software

It this blog we discuss payment options in the Netherlands and introduce our Django Adyen app.

Read More

Agile & Scrum

Feb. 10, 2017 - Alex - Development - Projects - Software

Bij Maykin Media ontwikkelen we op een Agile aanpak en volgen we hiervoor de Scrum methode. Agile staat voor lenigheid, flexibiliteit en meeveren waar nodig. Afhankelijk van de omstandigheden van een project, maar zonder het eindresultaat in gevaar te brengen. In dit blog leggen wij uit hoe wij deze projectaanpak hanteren en op welke punten wij afwijken van de traditionele Agile/Scrum methode.

Read More

ERP met Python & Django

Feb. 21, 2017 - - Development - Software

Maykin Media ontwikkelde voor verschillende klanten open source ERP-software op basis van Python en Django. Toch merken wij dat er veel onduidelijkheid bestaat over wat ERP-software nu eigenlijk is. In dit blog leggen wij dit op een eenvoudige manier uit.

Read More

Wat staat er in een functionele specificatie?

Feb. 10, 2017 - Alex - Development - Projects - Software

Voordat Maykin Media een offerte kan opstellen voor ontwikkelwerkzaamheden rond een website, webapplicatie of API, vragen wij onze (potentiële) klant om een functionele specificatie. Omdat niet iedere (potentiële) klant een duidelijk beeld heeft van wat wij hier precies mee bedoelen, gaan we in dit blog nader in op een functionele specificatie. Wat is het precies en wat is het nut?

Read More

Twitter API 1.0 goes 410 Gone, time to upgrade to 1.1

June 15, 2013 - Alex - twitter - python - Software

After quite a few warnings Twitter finally pulled the plug on API 1.0 last Tuesday, leading to quite a few Twitter applications to break. Their new API has been around for some time, but as OAuth authentication for all endpoints to the new API is required (combined with stringent rate-limiting and no longer being able to get RSS, Atom or XML responses) transitioning to it ...

Read More

Customizing Django startproject with templates

June 6, 2013 - Alex - django - modwsgi - deployment - Development - Django - Software

When it comes to Django everyone has their own way of structuring a project. The default layout when running startproject is reasonable for smaller projects, but it quickly gets messy when those projects grow. Two Scoops of Django has a whole chapter on the subject, but rightfully states that no two developers would structure their project in the same way. The default project structure of ...

Read More

RestORM - The client side of REST

Dec. 10, 2012 - Joeri - client - django - orm - rest - Development - Software

RestORM structures the way you access a RESTful API and allows you to easily access related resources. It tries to be as generic as possible so it's not tailored to any specific API or server-side API library. With RestORM you can mock an entire API and replace the real client with a mock version in unit tests. RestORM is very extensible but offers many functionalities out of the box to get you up and running quickly.

Read More

MySQL AES_ENCRYPT in Python

Nov. 15, 2012 - Joeri - aes - encryption - mysql - python - Development - Software

MySQL features a function called AES_ENCRYPT(str, keystr). In this blogpost, we show you how to emulate that same function in Python.

Read More

Custom choices in Django admin

Oct. 5, 2012 - Joeri - django - admin - choicefield - ticket - Software

Allow custom choices in the Django admin in a select widget.

Read More

Nested resources in Tastypie

Oct. 2, 2012 - Joeri - django - tastypie - Software

More elegant approach to do nested resources in Django Tastypie and make authentication work while at it.

Read More

Using gp.vcsdevelop for vcs dependencies in zc.buildout

June 30, 2010 - Remco - python - pip - vcs - zc.buildout - Software

When using gp.vcsdevelop bear in mind that you'll explicitly have to add the egg installed by gp.vcsdevelop (through using pip) to the buildout eggs.

For example if you want to add grappelli revision 1072 from googlecode's svn and django-nose revision bda1f7820223f913e09d from github to your django project, do it like so:

Read More

Openfiler permission problems with shares on MacOSX and Windows

Aug. 22, 2009 - Joeri - apple - mac - nas - openfiler - samba - windows - Software

We recently came across a problem with our file server where I was unable to write to a particular directory on Openfiler. It turned out that this directory was created on a Mac and I was unable to place any files in it from Windows. What's happening? Some Googling got me to various unanswered posts where people roughly described the same problem although not everyone ...

Read More

Allow squid/mod_wsgi to pass the HTTP_AUTHORIZATION header to Apache

July 16, 2009 - Remco - django - apache - authorization - django-piston - modwsgi - squid - webservice - Software

So we had some issues using django-piston (a webservice framework for Django) in combination with HTTP Basic authorization. By default both Squid and mod_wsgi will not forward the HTTP_AUTHORIZATION headers to the next layer. So if you have a wsgi application that does its own authorization you need to do the following: In your squid.conf you need to add the login=PASS to the cache_peer entries ...

Read More

Proper access rights with SSH+SVN

July 13, 2009 - Joeri - ssh - access - svn - Software

We want to use SSH+SVN. However, access rights can be a pain with this protocol since we cannot use SVN's built-in access management. I explain how to use SSH+SVN and have proper access rights with multiple users and groups.

Read More

Allow ssh-agent to work when using sudo

May 25, 2009 - Remco - ssh - server - subversion - sudo - Software

We maintain all of our server's /etc directories in subversion repositories and just disabled password logins on our subversion server. So that means you actually need ssh-agent to work when using sudo. This can be done by editting the /etc/sudoers file and adding the following line: Defaults env_keep="SSH_AUTH_SOCK"

Read More

Using a jumpbox with subversion

May 25, 2009 - Remco - ssh - subversion - tunnel - Software

Just as I wrote in Using a jumpbox in ssh it can also come in handy to use a jumpbox with subversion. A jumpbox is an in between server which you use to tunnel traffic through, because the end point is somehow not reachable directly. In this case we migrated to a new internet connection in our office. Which brought in a Zyxel modem/router. Our ...

Read More

Installing Openfiler - Part 2

April 16, 2009 - Joeri - nas - openfiler - ldap - raid - Software

In my previous post, I went over the basic installation of Openfiler. In this final part, I'll describe how we configured Openfiler via the web interface to create users, partitions and shares. Services What is our NAS going to do? We can configure all that we need from the web interface. The Openfiler documentation, at the time of writing this blog post, was messy and ...

Read More

Using a jumpbox in ssh

April 16, 2009 - Remco - mysql - ssh - server - jumpbox - Software

Sometimes you will need to access a service on a client's machine from an untrusted network, but you don't want to expose this client's SSH server to untrusted IP's. If this is the case you can use a trusted machine (a so called jumpbox) as an intermediate to connect to the client's box. For example, to connect the user test (user available on both jumpbox ...

Read More

Installing Openfiler - Part 1

April 11, 2009 - Joeri - nas - openfiler - raid - virtualpc - Software

Openfiler is an open source storage appliance software package. It can be installed like any other Linux distribution and allows us to manage groups, users and shares. We'll go over the set up of our 2x 1 TB disks as RAID-1 array and tweak the boot manager to set both disks as bootable. If one hard disk fails, the other can take over. Smooth.

Read More

PuTTY Tunnel Manager

April 2, 2009 - Joeri - windows - ssh - tunnel - .net - csharp - Software

How often don't I just want to open a tunnel to some server (that I'm sure to have in PuTTY) without opening a full SSH terminal? Or, isn't it annoying that everytime you open a terminal session in PuTTY, all tunnels related to that session open as well? -- PuTTY Tunnel Manager is here!

Read More

Latest Tweets